Права та обов’язки

Права та обов’язки

Права та обов’язки пацієнтів

(Згідно Конституції України, Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та Цивільного кодексу України )

 1. ПРАВА ПАЦІЄНТІВ:
 2. право на медичні профілактичні заходи(ст. 49 Конституції України; ст. 283, Цивільного кодексу України; ч. 7 ст. 4, стст. 6, 31, 32; ст. 53, п. “а” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 3. право на доступність у галузі охорони здоров’я(ч. 1, 3 ст. 49 Конституції України; ст. 283, 284 Цивільного кодексу України; ч. 4 ст. 4, ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 4. право на медичну інформацію(ч. 3 ст. 32, ст. 34 Конституції України; ст. 285, 302 Цивільного кодексу України; п. “е” ст. 6, ст. 39 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 5. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання(ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Конституції України; чч. 3 – 5 ст. 284, ч. 4 ст. 286, ст. 289 Цивільного кодексу України; ст. 42, 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 6. право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
  • право на вільний вибір лікаря;
  • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
  • право на вибір закладу охорони здоров’я;
  • право на заміну лікаря;
  • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України (ч. 2 ст. 284, ст. 633 Цивільного кодексу України; п. “д” ст. 6, ч. 1 ст. 34, ч. 1 стст. 35,35-1, 35-5,36, 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 7. право на медичну таємницю(ч. 1,2 ст. 32 Конституції України; ст. 286 Цивільного кодексу України; ст. 39-1, 40, п. “г” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 8. право на якісну медичну допомогу(ч. 1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, п. “д” ст. 6, п. “а” ст. 78 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 9. право на безпечну медичну допомогу(ч.1 ст. 49 Конституції України, ч. 1 ст. 284 Цивільного кодексу України, ст. 42, 44 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 10. право на інновації, а саме:
  • право на медико-біологічний експеримент;
  • право на репродуктивні технології;
  • право на донорство;
  • стерилізацію, штучне переривання вагітності;
  • право на корекцію (зміну) статі (ч. 3 ст. 28 Конституції України; чч. 3, 7 ст. 281, ч. 4 ст. 289, ст. 290 Цивільного кодексу України; ст. 45, 47, 48, 51 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 11. право на попередження за можливістю страждань і болю(ст. 3, ч. 2 ст. 28 Конституції України, ч. 2 ст. 289 Цивільного кодексу України, ст. 6, 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 12. право на індивідуальний підхід до лікування(п. “д” ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 38, ч. 3 ст. 39, ч. 3 ст. 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 13. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я (ст. 40 Конституції України, п. “і” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 14. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю(ч. 1 ст. 3 Конституції України; ч. 1 ст. 22, ст. 23, 906, ч. 1 ст. 1167, ст. 1168, параграф 2 глави 82 Цивільного кодексу України; пп. “і”, “ї” ст. 6 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 15. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги(стст. 3, 21, 27, ч. 1, 2 ст. 28, ст. 64, 68 Конституції України; ст. 281, 297 Цивільного кодексу України; ч. 3 ст. 52 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 16. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я(ст. 21, ч. 2, 3 ст. 22, ч. 2 ст. 24 Конституції України, п. “и” ст. 6, ст. 9 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).
 17. ОБОВ’ЯЗКИ ПАЦІЄНТІВ:
 18. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян(п. “а” ст. 10, ст. 32 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 19. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення(ч. 4 ст. 286 Цивільного кодексу України, п. “б” ст. 10, ст. 30, 31 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 20. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані(п. “в” ст. 10, ст. 37 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 21. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я( п. “а” ст..10, ч. 3 ст. 34 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”);
 22. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника(ч. 1 ст. 29 Конституції України, ч. 5 ст. 284 Цивільного кодексу України, ч. 2 ст. 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”).

Права та обов’язки пацієнтів у сфері державних фінансових гарантій

(стаття 6 Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 19 жовтня 2017 року № 2168-VIII)

 1. ПАЦІЄНТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:
 2. отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг;
 3. безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу (далі – Національна служба здоров’я України) або надавачів медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну послугу;
 4. можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством;
 5. надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у тому числі до інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
 6. тримання від Уповноваженого органу (Національна служба здоров’я України) інформації про осіб, які подавали запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, про такого пацієнта;
 7. оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або Національної служби здоров’я України;
 8. судовий захист своїх прав;
 9. звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності Національної служби здоров’я України;
 10. інші права, передбачені законодавством.
 11. ПАЦІЄНТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:
 12. надавати відповідному надавачу медичних послуг достовірну інформацію та документи, необхідні для отримання медичних послуг та лікарських засобів;
 13. проходити профілактичні медичні огляди в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;
 14. виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього розпорядку надавача медичних послуг;
 15. виконувати інші вимоги, передбачені законодавством про охорону здоров’я.

 

 

Попередній запис
Медичні гарантії
Наступний запис
Телефонний довідник