Лабораторія

Лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія КНП СОР «Сумського обласного спеціалізованого диспансера радіаційного захисту населення» оснащена для проведення комплексу загально-клінічних, гематологічних, біохімічних та імунологічних досліджень, необхідних для професійної діагностики і ефективного лікування.

В процесі обстеження пацієнтів використовуються сучасне обладнання, чутливі та актуальні методики для проведення широкого спектру лабораторних досліджень які дозволяють провести комплексне біохімічне дослідження, в тому числі – показників ліпідного профілю та електролітів; також показників згортання крові, включаючи протромбіновий час та міжнародне нормалізоване відношення (МНВ). Клінічний аналіз крові проводиться на автоматичному гематологічному аналізаторі, що дозволяє якісно визначити 21 кількісний параметр зразків крові.

В лабораторії проводиться виявлення антитіл до SARS-CoV-2 методом ІФА. Антитіла класу IgM мають важливе значення для полегшення виявлення інфікованих і встановлення точного діагнозу COVID-19, ризику зараження а також моніторингу ступеню поширення вірусу. Визначення наявності антитіл класу IgG у осіб, що перехворіли чи були вакциновані, важливе для встановлення імунного статусу.

  ПЕРЕЛІК

лабораторних досліджень, які виконуються 
клініко-діагностичною лабораторією КНП СОР «СОСДРЗН»

      1. Загально-клінічні дослідження.

  • Загальні властивості сечі (кількість, колір, реакція, прозорість, відносна густина).
  • Виявлення (якісне дослідження) глюкози в сечі.
  • Визначення (кількісне дослідження) глюкози в сечі.
  • Виявлення білку в сечі.
  • Визначення білку в сечі.
  • Виявлення кетонових тіл в сечі.
  • Виявлення жовчних пігментів в сечі.
  • Мікроскопічне дослідження осаду в сечі.
  • Кількісне дослідження формених елементів сечі за Нечипоренком.
  • Кількісне дослідження формених елементів сечі за Адис-Каковським.
  • Визначення добової протеїнурії.
  • Визначення білку Бенс-Джонса.
  • Дослідження сечі за Зимницьким.
  • Дослідження загальних властивостей дуоденального вмісту (кількість, колір, реакція, прозорість, відносна густина).
  • Мікроскопічне дослідження дуоденального вмісту (в т. ч. на лейкоцити, еритроцити, епітелій, кристали, слиз, лямблії).
  • Дослідження загальних властивостей ліквору (колір, прозорість, відносна густина).
  • Визначення цитозу, диференціація клітинних елементів ліквору.
  • Визначення білку, глобулінових фракцій – реакція Панді в лікворі.
  • Дослідження загальних властивостей ексудатів, трансудатів (характер, кількість, колір, прозорість, відносна густина).
  • Мікроскопічне дослідження ексудатів, трансудатів.
  • Визначення білку в ексудатах, трансудатах.
  • Реакція Рівальта.
  • Дослідження фізичних властивостей мокротиння (характер, кількість, колір, консистенція, запах).
  • Мікроскопічне дослідження мокротиння (в т. ч. еластичні волокна, астматичні елементи, елементи новоутворень).
  • Дослідження фізичних властивостей калу (колір, форма, запах, домішки, слиз).
  • Мікроскопічне дослідження калу (харчові залишки, слиз, еритроцити, лейкоцити, епітелій).
  • Дослідження калу на найпростіші.
  • Дослідження калу на гельмінтози (опісторхоз, стронгілоїдоз).
  • Дослідження перианального шкребка на наявність яєць гостриків.
  • Виявлення прихованої крові в калі.
  • Виявлення стеркобіліну в калі.
  • Дослідження виділень статевих органів на наявність збудників урогенітальних захворювань.
  • Визначення ступеню чистоті вагіни.
  • Дослідження секрету простати.
  • Спермограма.
  • Дослідження шкребків шкіри на патогенні гриби, демодекс, коростяний зудень.
  • Дослідження Helicobacterpylori бактеріоскопічним методом.
   2. Гематологічні дослідження. 

   • Визначення гемоглобіну.
   • Визначення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ).
   • Підрахунок кількості еритроцитів.
   • Підрахунок кількості еритроцитів з базофільною зернистістю.
   • Підрахунок кількості лейкоцитів.
   • Лейкоцитарна формула.
   • Підрахунок кількості ретикулоцитів.
   • Визначення поліхромазії.
   • Підрахунок кількості тромбоцитів.
   • Визначення осмотичної резистентності еритроцитів.
   • Дослідження крові на LE-клітини.
   • Дослідження крові на наявність паразитів (малярійний плазмодій).
   • Визначення часу кровотечі.
   • Визначення часу згортання крові.
   • Визначення гематокритного показника.
   • Мієлограма.
   • Підрахунок кількості мієлокаріоцитів.
   • MCV – середній об’єм еритроцитів.
   • MCH – середній вміст гемоглобіну в одному еритроциті.
   • MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті.
   • НСТ – гематокрит
   • Процентний вміст лімфоцитів, моноцитів та гранулоцитів.
   • Абсолютна кількість лімфоцитів, моноцитів та гранулоцитів.
    3.  Цитологічні дослідження. 

    • Цитологічні дослідження препаратів (мазків), харкотиння, сечі секрета простати, плевральної, асцитичної, синовіальної рідин, ліквору.
    • Цитологічні дослідження мазків з вагіни, уретри, цервікального каналу.
    • Цитологічні дослідження кісткового мозку.
     4.Біохімічні дослідження. 

     • Визначення загального білку.
     • Визначення білкових фракцій в сироватці крові.
     • Визначення креатиніну в сироватці крові.
     • Визначення сечовини в сироватці крові.
     • Проба Реберга.
     • Визначення сечової кислоти в сироватці крові.
     • Проба тимолова з сироваткою крові.
     • Проба Вельтмана з сироваткою крові.
     • Сулемова проба з сироваткою крові.
     • Проба йодна з сироваткою крові.
     • Визначення загального холестерину в сироватці крові.
     • Визначення тригліцеридів в сироватці крові.
     • Визначення ß-ліпопротеидів в сироватці крові.
     • Визначення ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ) в сироватці крові.
     • Визначення показників ліпідограми розрахунковим методом.
     • Визначення глюкози в капілярній крові та сироватці крові.
     • Визначення серомукоїдів в сироватці крові.
     • Визначення білірубіну і його фракцій в сироватці крові.
     • Визначення кальцію в сироватці крові.
     • Визначення хлоридів в біологічних рідинах.
     • Визначення заліза в сироватці крові.
     • Визначення калію в сироватці крові.
     • Визначення натрію в сироватці крові.
     • Визначення протромбінового індексу.
     • Визначення міжнародного нормалізованого відношення (МНВ) в капілярній та венозній крові.
     • Визначення фібриногену.
     • Визначення часу рекальцифікації плазми.
     • Визначення толерантності плазми до гепарину.
     • Тромботест.
     • Визначення фібринолітичної активності плазми.
     • Визначення активованого часткового тромбопластинового часу (АЧТЧ).
     • Визначення % протромбіну по Квіку.
     • Визначення тромбі нового часу.
     • Визначення активності альфа-амілази в сироватці крові.
     • Визначення активності аспартатамінотрансферази (АСТ) в сироватці крові.
     • Визначення активності аланінамінотрансферази (АЛТ) в сироватці крові.
     • Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові.
     • Визначення альбуміну.
     • Визначення гамаглутамілтрансферази (ГГТ) в сироватці крові.
     • Визначення лактатдегідрогенази (ЛДГ) в сироватці крові.
     • Визначення креатінфосфокінази (КФК) в сироватці крові.
      5.Імунобіологічні дослідження. 

      • Визначення групи крові.
      • Визначення резус – приналежності.
      • Визначення С-реактивного білку.
      • Тест для виявлення антитіл Helicobacter pylori в сироватці/плазмі.
      • Тест для виявлення антигенів Helicobacter pylori по фекаліям.
      • Тест для виявлення антитіл до ВІЛ ½ (HIV 1/2), цільна кров, сироватка, плазма.
      • Швидкий тест для виявлення гепатиту С (HСV), цільна кров, сироватка, плазма.
      • Швидкий тест для виявлення гепатиту В (HBSAG), цільна кров, сироватка, плазма.
      • Сito-test на вагітність.
      • Визначення PSA – cito-test .
      • Визначення кардіотестів – cito-test.
       6.Гормональні дослідження. 

       • Визначення трийодтироніну.
       • Визначення тіроксину.
       • Визначення тіреотропного гормону.
       • Визначення антитіл до тіреоглобуліну.
       • Визначення антитіл до тіреопероксидази.

                                   7. Онкодослідження. 
                            7.1  Визначення онкомаркерів передміхурової залози PSA (вільний та загальний).

                     Усього  121  досліджень

 

Завідуюча КДЛ                                                                                                               С.Д.Грінка

 

 

Попередній запис
Ренгенологія
Наступний запис
Функціональна діагностика