ЕКГ

ЕКГ

ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ –це метод графічної реєстрації електричних явищ, які виникають у серцевому м’язі під час його діяльності, з поверхні тіла. Криву, яка відображає електричну активність серця, називають електрокардіограмою (ЕКГ).

Електрокардіографія є одним з основних методів дослідження серця і діагностики захворювань серцево-судинної системи. ЕКГ є незамінним у діагностиці порушень ритму і провідності, гіпертрофій, ішемічної хвороби серця. Цей метод дає можливість з великою точністю говорити про локалізацію вогнищевих змін міокарда, їх розповсюдженість, глибину і час появи. ЕКГ дозволяє виявити дистрофічні й склеротичні процеси в міокарді, порушення електролітного обміну, що виникають під впливом різних токсичних речовин.

Обстеження хворого, особливо зі скаргами зі сторони серцево-судинної системи не може бути повним без проведення електрокардіографії.

 Підготовка до електрокардіографії

Спеціальної підготовки до електрокардіографії не потрібно. Процедура проводиться в день звернення пацієнта до медичної установи. Дослідження проводиться після 10-15хвилин відпочинку не раніше ніж через 2 години після прийому їжі. При собі пацієнт повинен мати направлення лікаря, амбулаторну картку чи історію хвороби. Обовязковим є вказання у медичній документації медикаментозних препаратів, що приймає пацієнт, особливо таких які можуть змінювати ЧСС та форму електрокардіографічної кривої     ( ББ, препарати калію, дигіталісу, препаратів що подвжують інтервал QT). При наявності попередніх записів ЕКГ необхідно їх надати. Під час запису електрокардіограми  пацієнту слід максимально розслабитися і не здійснювати жодних рухів. Можливо, буде потрібна затримка дихання.

Покази для проведення електрокардіографії:

 1. Особи, старшi сорока рокiв, що звертаються за медичною допомогою (незалежно вiд профiлю допомоги)
 2. Особи, молодшi сорока рокiв, при пiдозрi на патологiю серцево-судинної системи:
 • болі в ділянці серця
 • задишка
 • аритмія
 • нейроциркуляторна дистонiя
 • рiзноманiтнi порушення ритму та провiдностi
 • iшемiчна хвороба серця
 • мiокардити
 • артерiальна гiпертензiя
 • системнi захворювання з ознаками порушення серцевої дiяльностi;
 • вродженi вади серця;
 • захворювання легень з проявами серцево-легеневої недостатностi;
 • синкопальнi стани.
 1. Профілактичні огляди в якості скринінгової методики виявлення патології серцево-судинної системи;
 2. Погіршення стану пацієнтів з серцевою патологією;
 3. Перед будь-якими хірургічними втручаннями та складними медичними процедурами;
 4. Експертна оцінка осіб, зайнятих на роботах, пов’язаних з високим ризиком.
 5. Вагітність.
 6. Обстеження осіб призовного та допризовного віку.
Попередній запис
ВЕМ
Наступний запис
Електроенцефалографія